5-letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla

Prodejem moderní a efektivní topné techniky značky Viessmann pro nás péče o obchodní partnery a jejich zákazníky nekončí. 5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW ve spojení s komplexními službami Viessmann.

S cílem reagovat na požadavky trhu, neustále zvyšovat kvalitu a dostupnost našich služeb, jsme na český trh s platností od 1.  března 2012 uvedli mimořádnou nabídku služeb "vše v jednom" – rozšířenou komplexní 5letou záruku na kondenzační kotle Vitodens, Vitocrossal a tepelná čerpadla Vitocal do 35 kW.

Výhody na první pohled:

 • komplexní 5letá záruka,
 • vyúčtování jedním fixním ročním paušálem,
 • připomenutí a dohodnutí termínu ročního servisu,
 • organizace a provedení ročního servisu,
 • telefonická kontrola spokojenosti s provedením ročního servisu,
 • bezplatné odstraňování záručních závad,
 • zpoplatněné odstraňování závad nespadajících pod záruku,
 • hotline s havarijní službou pro havárie (studené zařízení) v hlavní topné sezóně.

 

Jak postupovat v případě Vašeho zájmu o prodloužení záruky na 5 let a získat tak balíček služeb obsahující: pravidelné servisní prohlídky, vyčištění zakoupeného zařízení, práce servisního technika, kilometrovné, spotřební materiál, ale také kontaktování a připomenutí nutnosti realizace pravidelné prohlídky, tj. servisu během celé doby trvání prodloužené záruky ze strany Vašeho obchodního partnera?

Celé je to velmi jednoduché:

 1. Do 3 měsíců od zakoupení zařízení se můžete rozhodnout a podepsat servisní smlouvu, přiloženou v záručním listě, ve které je potřeba vyplnit:
  a) Vaše iniciály a kontaktní údaje,
  b) kontaktní údaje servisního technika realizujícího uvedení do provozu,
  c) výrobní číslo zařízení a umístění zařízení,
  d) uvedení místa a datum podpisu servisní smlouvy (na obou stejnopisech),
  e) podpis servisní smlouvy (na obou stejnopisech).
 2. Kompletní složku se servisní smlouvou, tj informative post. originál i kopii, vložíte po vyplnění do přiložené obálky a zašlete poštou na adresu společnosti Viessmann, spol. s r.o., a to Chrášťany 189, 252 19 Rudná.
 3. Po obdržení Vaší servisní smlouvy ji zapracujeme v našem systému a potvrzený originál Vám pošleme zpět. Zároveň dodržujte pokyny uvedené v záručním listě Vašeho obchodního partnera za účelem splnění všech podmínek prodloužení záruky.
 4. Následně Vám bude podle data zakoupení vašeho zařízení zaslána faktura s paušálem uvedeným v servisní smlouvě za služby poskytované na základě servisní smlouvy a to:
  – u zařízení uvedeném do provozu od 1. ledna do 30. června bude paušál splatný k 31. lednu aktuálního roku, nejpozději však k 31. lednu následujícímu po uvedení zařízení do provozu,
  – u zařízení uvedeném do provozu od 1. července do 31. prosince bude paušál splatný k 30. dubnu aktuálního roku.

 

Jsme váš regionální prodejce, stačí nás kontaktovat.